כללי

השימוש באתר של  ‘Webways‘ מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.
תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ”ב.

 

זכויות באתר

כל הזכויות על התכנים המופיעים באתר אשר מקורם ב’Webways’  ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לWebways. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לWebways.

התכנים באתר נועדו לשימוש האישי של הגולש/ת בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה בכתב של דורית.

 

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה ‘Webways’, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי הגולש/ת. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ידוע למשתמש/ת כי תכנים המוצגים באתר בכלל, אינם מהווים ייעוץ מקצועי. Webways אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

מיד בתום רכישה של מוצר מחנות האתר יקבל הלקוח/ה ישירות לתיבת המייל שלו קישור לשימוש במוצר וחשבונית מס קבלה על התשלום.

 

הגנה על פרטיות, שימוש במידע ודיוור ישיר

האתר יוצר, בין היתר, דיוור ישיר – משלוח ניוזלטר בנושאים שונים בתחומי הפעילות של ‘Webways’ הכולל גם חומר פרסומי .

בהתאם להוראות החוק, הניוזלטר הכולל חומר פרסומי, נשלח אך ורק לגולשיםות מנויים ומנויות, שנתנו את הסכמתם לכך במפורש.

כל משתמש/ת שנרשמו כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהאתר, באמצעות הודעה מתאימה למפעילי האתר.

כל המידע אודות מנויים ומנויות, ובכלל זה נתונים, תמונות או מידע שנמסרו על ידי מי מהם בעת ההרשמה לאתר שלו, מגדר, גיל, תחומי ענין וכיוצ”ב, נשמר במאגר המידע הרשום של האתר.

האתר מתחייב שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי התקנון ועל פי הוראות הדין

 

הרשמה לרשימת תפוצה

ההרשמה לרשימת התפוצה של ‘Webways’ מהווה הסכמה של המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה. הצדדים מסכימים כי מילוי פרטיו של המשתמש בטופס ההרשמה לרשימת התפוצה (להלן: “ההרשמה”) מהווה הסכמה לקבל הודעות וחומר מסוגים שונים מהמשווק.
כמו כן מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב – 1982 (להלן : “חוק התקשורת”) לגבי ציון סוג הפרסומת כגון: “פרסומת” או “תעמולה” או “תרומה” בהודעה הנשלחת.

לאור האמור, מוסכם ש’Webways’ יכולה לשלוח למשתמש הודעות ללא ציון סוג המסר. הצדדים מסכימים כי לאחר ההרשמה, המשווק אינו חייב לציין בהודעות את כל פרטי המידע לגבי המשווק המפורטים בחוק התקשורת לאור ההיכרות והקשר בין הצדדים.

הצדדים מסכימים כי הודעות הכוללות מידע בלבד, אינן פרסומת לפי הגדרתה של פרסומת בחוק התקשורת.

בהתאם להגדרה זו, המשתמש אינו זכאי לפיצוי כלשהו עבור הודעות מידע בלבד שנשלחו אליו.

הצדדים מסכימים כי למרות האמור בחוק התקשורת, דרך הסרת המשתמש מרשימת התפוצה תעשה על ידי שימוש בקישור ההסרה שמופיע בהודעה ולא על ידי שליחת הודעה במייל או בפקס לנותן השרות. הצדדים מסכימים כי בשל הסכמת הצדדים לגבי דרך ההסרה מרשימת התפוצה, המשווק לא יידרש להוסיף להודעות דואר ו/או להודעות טקסט את אפשרויות ההסרה הקבועות בחוק התקשורת.
הצדדים מסכימים כי המשתמש אינו זכאי לפיצוי לפי חוק התקשורת עבור אגירת הודעות ללא הינתן בקשה על הוצאתו מרשימת התפוצה.

הצדדים מסכימים כי רשימת התפוצה בהודעות טקסט לסלולרי הינה רשימה נפרדת מרשימת הדיוור במייל. בנוסף ובעקבות אוטומציה פנימית, פרטי המשתמש עשויים להופיע ביותר מרשימה אחת אליה נרשם.

המשתמש רשאי להפסיק לקבל מסרים ברשימה אחת ולהמשיך בשנייה.

לכן, בקשת הסרה מרשימה אחת אינה חלה על רשימה אחרת ובמידה והמשתמש מעוניין להפסיק לקבל מסרים מהמשווק עליו לבצע הסרה מכל רשימה בנפרד.

המשתמש מסיר כל אחריות מהמשווק לגבי ביצוע תקנות הגנת הפרטיות, ומתחייב שלא לדרוש פיצוי מכל סוג מהמשווק עקב יישום חלקי או תקלות בישום התקנות שאינן פגיעה בפרטיות בזדון מכוון. ,

המשתמש מתחייב לשפות את המשווק בגין כל נזקיו כולל שכ”ט עו”ד והפסד זמן עבודה, עקב כל תביעה שתוגש כנגדו תוך התנערות של המשתמש מההסכמות המחייבות בתקנון זה.

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. Webways  רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. Webways תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.

תנאי לרכישה

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש/ת הינו בן 16 שנים ומעלה.
אספקת המוצר – תוך יום עסקים אחד, המוצר יגיע ישירות אלייך למייל ללא עלות דמי משלוח. חשוב לבדוק בכל תיבות הדואר – דואר נכנס/ ספאם / אשפה / תווית קידומי מכירות / כל הדואר.

Webways ו/או מי מטעמה אינה אחראית על נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש במוצר שנרכש באתר והאמור בו או מוצג בו אינו מהווה חלופה לחוות דעת מקצועית טיפולית. האחריות על השימוש במוצרים ובמידע הנלווה עליהם היא על המשתמש/ת בלבד.
החנות של Webways נוקטת באמצעים המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע. שמך, הטלפון שלך, המייל שלך נשמרים אצלנו בסודיות מלאה. החנות של Webways מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי האנשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כתובת בית העסק
כ"ח באייר 14, חדרה, 3852114
+972549931148

מדיניות ביטול עבור המוצרים בחנות האתר

בגלל שהמוצרים הנמכרים הם אינטרנטיים ונשלחים מיידית ברגע שהרכישה מסתיימת ישירות למייל – אין אפשרות ביטול או החזרה של המוצר בשום מקרה. על מנת למנוע רכישות שאינן תואמות את הצורך שלך, אני ממליצה במקרה הצורך להתייעץ איתי במייל איזה מוצר מתאים לך, ואשמח לעזור. תודה על ההבנה.

he_ILHebrew
0
0
Your Cart
Your cart is emptyReturn to Shop
דילוג לתוכן